وکیل مواد مخدر

مجازات کاشت مواد مخدر

کسی که به کاشت خشخاش و کوکا برای تولید کردن مواد مخدر بپردازد در قانون مجزات هایی برای او در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

الف- برای مرتبه اول معادل 1تا 10 میلیون جریمه نقدی می شود.

ب- برای مرتبه دوم معادل 5 تا 50 میلیون جریمه نقدی می شود.

ج- برای مرتبه سوم معادل 10 تا 100 میلیون جریمه نقدی می شود و علاوه بر آن به 1تا70 ضربه شلاق و به دو سال  حبس مجازات می شود.

د- برای مرتبه چهارم محکوم به اعدام می شود.

نکته : اگر شخصی بذر و دانه خشخاش و کوکا را نگهداری و از دید دیگران مخفی نگه دارد به صد هزار تومان تا سه میلیون تومان جریمه نقدی می شود و همچینین به 1تا هفتاد و چهار ضربه مجازات می شود.

دادرسی جرم مواد مخدر

با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر، رسیدگی به جرم مواد مخدر توسط وکیل مواد مخدر در دادسرای انقلاب می باشد که در کنار دادگاه انقلاب واقع شده است. در شهرهای بزرگ دادسرا و دادگاه انقلاب از همدیگر مجزا می باشند اما در برخی شهرهای کوچک دادسرای انقلاب وجود ندارد و رسیدگی به این جرم در دادسرای عمومی یا بخش در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد.

بهترین وکیل مواد مخدر
بهترین وکیل مواد مخدر

در مسائل مربوط به مواد مخدر حال آن که مصرف کننده باشد یا سازنده و پخش کننده و… همه مجرم می‌باشند. براساس قوانین مربوطه موارد موجود در این جرم بسیار وسیع است. برای نمونه؛ مواد یک الی پنج قانون مبارزه ... (ادامه)

صفحات شبکه های اجتماعی ما
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید تا از اخبار جدید و جزئیات خدمات ما مطلع شوید