آثار حقوقی وکالت بدون حق توکیل وکیل

آثار حقوقی وکالت بدون حق توکیل وکیل

بنابر امر اعتماد موکل به وکیل برای اجرای مورد وکالت، در ماده ۶۷۲ ق.م وکیل از واگذاری این امر به دیگری منع شده است. در اینجا موضوع حق توکیل وکیل مطرح می شود که اگر وکیل بدون داشتن این حق، شخص دیگری را به ... (ادامه)

صفحات شبکه های اجتماعی ما
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید تا از اخبار جدید و جزئیات خدمات ما مطلع شوید