استعفای وکیل در دادرسی مدنی

استعفای وکیل در دادرسی مدنی

استعفای وکیل روندی اثرگذار در جریان رسیدگی و موکل می باشد. همچنين عدم اطلاع دادگاه و موکل از استعفای ناگهانی وکیل می‌تواند برای دادگاه ایجاد مزاحمت وبرای موکل زیان بخش باشد. با توجه به حفظ حقوق موکل برخی ا... (ادامه)

صفحات شبکه های اجتماعی ما
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید تا از اخبار جدید و جزئیات خدمات ما مطلع شوید