شکایت از قضات

شکایت از قضات

امکان دارد قضات در امر قضاوت دچار اشتباه، خطا و تخلف شوند و به این واسطه به افرادی ضرر وارد نمایند، ضرر و خسارتی که به این وسیله توسط قضات به افراد وارد می شود از دید قانون گذار پنهان نمانده است و برای... (ادامه)

صفحات شبکه های اجتماعی ما
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید تا از اخبار جدید و جزئیات خدمات ما مطلع شوید