خدمات الکترونیک قضایی


2022,08,24
خدمات الکترونیک قضایی

خدمات الکترونیک قضایی

برای مراجعه به دفاتر الکترونیک قضایی باید نکاتی رعایت شود و تنظیم داد خواست و شکایت و ارسال اظهار نامه از طریق دفاتر و آدرس خدمات الکترونیک قضایی مشاوره با وکیل تنظیم داد خواست و قرار داد و دریافت مشاوره د رموارد زیر ضروری است:

  • موضوع خواسته و یا شکایت
  • متن مناسب برای دادخواست و یا شکایت
  • دلایل و ضمائم دادخواست و یا شکایت
  • خواسته های فرعی که می توان به همراه خواسته اصلی مطرح کرد
  • عنوان های کیفری دیگری که می توان در شکایت مطرح کرد
  • مدارک مورد نیاز برای طرح دادخواست ، شکایت و یا ارسال اظهارنامه
  • چنانچه ارسال اظهارنامه لازم نیست ، از تنظیم و ارسال آن خودداری شود
  • آیا طرح دادخواست یا شکایت ، با توجه به دلایل موجود ، نتیجه مطلوب را در پی خواهد داشت ؟
  • کسب اطلاع در خصوص سایر موارد حقوقی

برای ارتباط با وکیل علی حاتمی راد برای تنظیم قرار داد و مشاوره حقوقی در زمینه های مسائل و مشکلات می توانید با شماره  09121592629  تماس بگیرید.

ورود به سامانه الکترونیک قضایی

سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی

نشانی دفاتر الکترونیک قضایی

نشانی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی

صفحات شبکه های اجتماعی ما
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید تا از اخبار جدید و جزئیات خدمات ما مطلع شوید