شماره تلفن های ضروری


2022,08,24

لیست شماره تلفن های ضروری

شماره تلفن های ضروری

لیست شماره تلفن های ضروری در مواقع بحرانی در سایت وکیل علی حاتمی راد:

شماره تلفن ضروری موضوع
021664621184 شماره وکیل دادگستری تهران 1
110 فوریت های پلیس 2
197 دفتر نظارت همگانی ناجا 3
115 شماره اورژانس و فروریت پزشکی 4
125 آتش نشانی 5
121 امداد برق 6
194 امداد گاز 7
123 اورژانس اجتماعی 8
191 اطلاعات مربوط به داروخانه های شبانه روزی 9
20117 اعلام خرابی تلفن 10
9099070262 مشاوره حقوقی 11

 

صفحات شبکه های اجتماعی ما
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید تا از اخبار جدید و جزئیات خدمات ما مطلع شوید